Home > Leveringsvoorwaarden

New ID Renovatie
Accessoires
Q Shops Keurmerk
iDEAL Mister Cash

U kunt bij ons betalen met
iDEAL & Mister Cash

Veilig betalen met Buckaroo

Leveringsvoorwaarden


Hier vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden:

- De tekening / nuancering van Urban Velvet gietvloeren met kleurschakeringen is wisselend en de beoordeling van het resultaat smaakgebonden. Onze applictuers brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk. Indien de Opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger, enige invloed wil uitoefenen op het eindresultaat, dient deze tijdens het gietproces aanwezig te zijn. In verband met de onomkeerbaarheid van het applicatieproces, is het niet mogelijk te reclameren op de utieindelijke tekening / nuancering van geleverde vloeren.

- Het aanbrengen van een Stone Island vloerafwerking wordt uitgeoverd met een spaan. Hierdoor kunnen er lichte spaanslagen te zien zijn.

- Living Concrete gietvloeren zijn grotendeels samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en worden handmatig gemengd en aangebracht. De ambachtelijke verwerking kan leiden tot een aantal verschijnselen zoals; Pinholes, minuscule gaatjes in het vloeroppervlak, tintverschillen in de vorm van vegen of druppels ten gevolge van het werken met de spaan, kleurvlekjes door pigment of polymeerconcentraties of roestdeeltjes, een min of meer regelmatig patroon van kleurverschillen door het strijken met de spaan, vaak afhankelijk van de afmeting en indeling van de ruimte. Verder geven de externe omstandigheden zoals temperatuur, relatieve vochtigheid en tocht elke vloer een ander en uniek uiterlijk.

- De ondervloer dient te zijn aangebracht volgens goed vakmanschap en de laatste hiervoor gestelde normen zoals; cementdekvloer, NEN 2741 (nov. 2001), zwevende cement dekvloer, NEN 2742 (juni 2007), monolietvloer, NEN 2743 (dec. 2003), anhydrietvloer, CUR aanbeveling 62 (maart 1998), vlakheid, NEN 2747:2001 (klasse 3).

- de drukvastheid van de ondergrond dient minimaal 20 N/mm2 te bedragen.

- De vlakheid van de ondergrond dient te voldoen aan NEN 2747:2001, vlakheidsklasse 4.

- De cementdekvloer en / of ondervloer mag maximaal 4% vocht bevatten (nieuwe beton- of cementdekvloer moet minimaal 4 weken oud zijn).

- Indien de ondergrond bestaat uit een anhydrietvloer mag de afwerklaag pas aangebracht worden als het vochtpercentage lager is dan 0,5%.

- Wij gaan er van uit dat er, ter voorkoming van het eventueel optrekken van vocht, onder de betonvloer een dampremmende folie is aangebracht.

- Indien er in de door DRT te behandelen ondergrond vloerverwarming is opgenomen is het van belang dat deze is aangebracht volgens de daarvoor geldende normen (ter beperking van de kans op scheurvorming) en de dat de ondervloer bij voorkeur door een bij de Stichting Vloerkeur erkend bedrijf is aangebracht. Nochtans geven wij geen garantie op schade in onze topafwerking t.g.v. scheuring of werking van de ondergrond. Minimaal 2 dagen voor aanvang van onze werkzaamheden dient de vloerverwarming uitgeschakeld te worden, terwijl het stooktraject doorlopen moet zijn.

- DRT Vloeren (DRT) is niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en / of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoal zon, c.v. leidingen en haarden. Evenmin is DRT aansprakelijk voor het ontstaan van krimpnader en / of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verloes aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.

- Bij aanvang der werkzaamheden dient de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger op het werk aanwezig te zijn.

- Bij aanvang werkzaamheden dient de ruimte voldoende verlicht te zijn, uitgangspunt hierbij is dezelfde verlichting als bij de oplevering van de vloer.

- De temperatuur van de omgeving is dient minimaal 20 graden te zijn en die van de ondergrond minimaal 10 graden. De te maken kosten voor het plaatsen van kachels e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- De relatieve luchtvochtigheid moet <70% bedragen. Eventuele kosten voor ventilatie en / of bouwdrogers zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Bij een temperatuur  10 graden is de vloer: begaanbaar na 6 uur, licht verkeer na 24 uur en volledig belastbaar na 7 dagen. In geval van Living Concrete Pandomo vloer de eerste twee weken de vloer niet belasten met naaldhakken of andersoortige hoge punt belastingen. We wijzen u erop dat belasting van naaldhakken if andersoortige puntbelastingen ook in een later stadium beschadigingen kan veroorzaken.

- De voorbereidingsperiode voor de uitvoering van een werk is minstens drie weken. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij hoge uitzondering en na overleg en met instemming van DRT.

- Kleuren kunnen nader worden vastgesteld volgens de standaardkleuren van DRT, echter uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden.

- Bij gietvloer systemen mag het aanwezig afschot in de ondervloer maximaal 2% bedragen. Bij coating en gietvloersystemen dient de ondergrond zeer vlak te zijn zonder scheuren en / of gaatjes.

- Als gevolg van werkwijze bij het aanbrengen van toplagen (rollers, kwasten) zullen er wellicht lichte aanzetten zichtbaar zijn.

- Daar waar gedurende langere tijd een DRT vloerafwerking zodanig wiordt afgedekt dat tussen de afdekking en de vloer condens kan optreden (met name in de beginfase) bestaat de kans op vlekvorming als gevolg van inwerking van water.

- Indien er plinten worden toegepast , adviseren wij de laatste laklaag aan te brengen nadat de kunststof vloer is aangebracht.

- Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale zachte wiele voor harde vloerbedekking. Voor inlichtingen hieromtrent kunt u contact openemen met www.floorfriendly.nl . Ook kunt u hier terecht voor solide vilten noppen voor uw stoelen en meubels waardoor krasvorming aanzienlijk beperkt wordt.

- Rubberen doppen en matten die weekmakers bevatten moeten voorzien worden van vilten beschermnoppen of geen stoffen ondermat.

- Vergoeding van eventuele vervolgschade is uitgesloten.

- Bij opdracht binnen 30 dagen na offertedatum zullen geen wettelijke toegestane prijsverhogingen worden doorberekend.

- De genoemde eenheidsprijzen gelden tevens als verreken prijzen voor meer of minder uitgevoerde werken. Bij afwijkingen van meer dan 5% van de bevestigde hoeveelheden, behouden wij ons het recht voor deze prijs aan te passen.

- Als de vloer in gebruik wordt genomen wordt het werk als opgeleverd beschouwd, mits anders overeengekomen.

- Schade ontstaan na volledige uitharding van onze vloer door voorwerpen of handelingen waarop onze vloer niet is berekend (oneigenlijk gebruik), zijn niet voor onze verantwoordelijkheid.

- Schade ontstaan als gevolg van osmotische druk of het scheuren van de ondervloer valt buiten onze garantiebepalingen evenals bij een te snelle ingebruikname, het betreden tijdens het uitharden, lekkages en / of invallend vuil en ongedierte valt buiten onze verantwoordelijkheid.

- Voor het overige verwijzen wij u naar de leveringsvoorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Utrecht onder nummer 301/1995.

DRT Vloeren - Randmeer 6, 5347 JW Oss - T: 0412 - 64 25 88 - KvK 16046354 - Btw nr. NL 8067.25.114.B01